Objektívy M42 – 2. Použitie v praxi

30.1.2008 / / Zobrazené 33 866 krát

Objektív Flektogon 35/2.4V druhom dieli miniseriálu o objektívoch M42 by som rád priblížil praktickú stránku ich použitia na DSLR. Predovšetkým by som sa chcel zamerať na rozdiely oproti štandardným automatickým objektívom. Verím, že na základe týchto informácií si každý dokáže spraviť ucelený obraz, a lepšie zhodnotiť či sú pre neho manuálne objektívy tou správnou cestou.

Závit M42 je starší než automatické zaostrovanie alebo meranie expozície „cez objektív“ (TTL – through the lens). Kým TTL meranie si svoju cestu do SLR fotoaparátov našlo cestu už počas najväčšej slávy závitu M42, automatické zaostrovanie prišlo neskôr, preto všetky M42 objektívy disponujú len manuálnym zaostrovaním. Postupné zavádzanie TTL však znamenalo, že na trhu existuje mnoho variánt objektívov M42, ktoré sa od seba líšia ovládaním clony zo strany fotoaparátu. Pre použitie na DSLR tieto rozdiely väčšinou nie sú dôležité – adaptér tu plní len mechanickú funkciu uchopenia objektívu na telo – žiadna komunikácia medzi fotoaparátom a objektívom neprebieha.

Čo z toho pre fotografa vyplýva?

 • Zaostrovať je možné len manuálne, použitím ostriaceho prstenca na objektíve, podobne ako pri manuálnom zaostrovaní s auto-focus (AF) objektívmi.
 • Použiť je možné len tzv. kreatívne expozičné režimy „A“ (priorita clony) a „M“ (plne manuálny režim), nie je možné použiť režimy „P“ (programová automatika), „S“ resp. „Tv“ (priorita času), „Auto“ (plne automatický režim), ani scénické režimy.
 • Nastavenie clony je taktiež možné len použitím prstenca objektívu, nastavenie clony na tele nemá žiadny vplyv.

Základný popis

Manuálne objektívy M42 sa svojou stavbou nijako zásadne nelíšia od iných objektívov. Ich konštrukcia je väčšinou solídna celokovová, takže naozaj niečo vydržia, no toto sa samozrejme odráža na ich hmotnosti. Na obrázku nižšie je zobrazený objektív MC electric Flektogon 2.4/35.

Objektív Flektogon 35/2.4 - popis častí bežného M42 objektívu

Ostrenie

Samotné ostrenie s manuálnymi objektívmi je veľmi podobné práci s AF objektívmi v režime manuálneho zaostrovania – rovnako používame ostriaci prstenec na tele objektívu. Keďže neobsahujú žiadny zaostrovací motorček, chod ostriaceho prstenca je tuhší než pri AF objektívoch, no príjemne plynulý (pokiaľ je objektív v dobrom stave). Často sa tiež prejavuje tuhnutie maziva pri nízkych teplotách v zime – a chod sa stáva ešte tuhší. Ďalší rozdiel je uhlovom rozsahu preostrenia od najkratšej vzdialenosti po nekonečno.

Kým pre preostrenie „seťáku“ Canon EF 18-55 z minimálnej vzdialenosti po nekonečno stačí ostriaci prstenec otočiť o cca 40°, pre preostrenie USM objektívov Canon s ultrazvukovým zaostrovaním je to už viac – pre Canon EF 50/1.4 je to cca 180°. No pri M42 objektívoch ide často o cca 270° (Flektogon 35/2.4) po takmer plných 360° (Pentacon 135/2.8) – hodnoty sú orientačné.

Hlavný (a najmenej príjemný) rozdiel je však v potvrdení zaostrenia. Pri použití AF objektívov fungujú ostriace body aj v režime manuálneho ostrenia – stačí držať čiastočne stlačenú spúšť a zaostrovať. Fotoaparát indikuje dosiahnutie ideálneho zaostrenia bliknutím zvoleného ostriaceho bodu v hľadáčiku, prípadne pípnutím (tzv. focus confirm). Toto manuálne ostrenie výrazne uľahčuje, predovšetkým pri telách s menším hľadáčikom.

Pri použití manuálnych objektívov sa však tejto milej funkcie musíme väčšinou vzdať – existuje však riešenie v podobe špeciálneho adaptéra, vybaveného elektronikou ktorá simuluje prítomnosť kompatibilného automatického objektívu. Pri použití obyčajného adaptéra, ktorý predstavuje len mechanické upevnenie objektívu, totiž telo DSLR nevie o tom, že má vôbec nejaký objektív pripojený.

Preto napríklad DSLR Canon úplne vypína AF senzory, v prípade DSLR Minolty / Sony nefunguje ani optická stabilizácia pohybom snímača (tu je však situácia komplikovanejšia). Telá DSLR Canon v tomto prípade zobrazujú clonu ako f/0.0, a rovnaká hodnota je zapísaná v EXIF údajoch fotografií. Svetlou výnimkou v tomto smere je Nikon, kde pri nastavení „AF-ON“ indikácia zaostrenia funguje aj pri manuálnych objektívoch. Téme adaptérov, ostrenia, a kompatibility objektívov a DSLR rôznych značiek by som sa však chcel podrobnejšie venovať v nasledujúcom dieli série.

Jašterica, Flektogon 35/2.4

Minolta Dynax 5D; Flektogon 35/2.4

Meranie expozície

Na začiatok, len pre istotu, predsa len troška suchej teórie. Clona v automatických objektívoch moderných zrkadloviek zostáva prakticky celý čas otvorená. Ak fotograf nastaví na tele aparátu režim „A“ a zvolí clonu f/5.6, fotoaparát ponechá clonu otvorenú (povedzme že má svetelný zoom objektív f/2.8) až do momentu stlačenia spúšte. Pri samotnej expozícii vyšle fotoaparát objektívu signál, aby clonu nastavil na nastavenú hodnotu – f/5.6 – no len na nevyhnutnú dobu počas expozície. Dôvod je jednoduchý – automatické zaostrovanie potrebuje veľa svetla, a čím viac ho dostane, tým presnejšie pracuje. Tiež obraz v hľadáčiku je výrazne jasnejší, čo uľahčuje komponovanie záberu – skúste použiť funkciu „náhľad hĺbky ostrosti“ (DOF preview) pri clone nastavenej na hodnotu f/8. Expozičná automatika vie ako má upraviť expozičný čas napriek tomu že objektív je celý čas odclonený – vďaka komunikácii s objektívom totiž fotoaparát vie, že jeho svetelnosť je f/2.8, a že hodnota f/5.6 je o 2 clonové čísla menšia, t.j. expozičný čas je potrebné zoštvornásobiť.

Pri manuálnych objektívoch však žiadna komunikácia medzi objektívom a telom fotoaparátu neprebieha, a clonu nastavujeme priamo na objektíve, samostatným prstencom. Z toho vyplýva, prečo nie je možné použiť režim „P“ (programová automatika) a režim „S“ resp. „Tv“ (priorita času) – obidva režimy automaticky nastavujú clonu na vypočítanú hodnotu, čo bez komunikácie s objektívom nie je možné. No keďže chýba komunikácia, telo nevie ani na akú clonu je objektív nastavený, ani aká je jeho svetelnosť. Preto je pri manuálnych objektívoch potrebné použiť meranie expozície zaclonením objektívu (stop-down metering).

Akokoľvek tajomne znie tento názov, v skutočnosti ide o veľmi jednoduchú metódu. Spočíva v zaclonení objektívu na požadovanú hodnotu clony na objektíve ešte pred meraním expozície. V režime „A“ (priorita clony) fotoaparát, napriek tomu že nepozná skutočnú clonu, dokáže správne vypočítať expozičný čas. So zacloneným objektívom sa však zle komponuje, a ešte horšie zaostruje, mne osobne sa preto najlepšie osvedčil tento postup:

 1. Odcloním objektív
 2. Zaostrím na sledovaný objekt
 3. Prepnem clonu na požadovanú hodnotu
 4. Polovičným stlačením spúšte, alebo zámkou expozície (AE-lock) zmeriam expozíciu
 5. Cvaknem záber. 🙂

V režime „M“ (plne manuálny režim) postupujeme podobne – clonu nastavíme priamo na objektíve, a expozičný čas obvyklým spôsobom na tele fotoaparátu. Pri čiastočnom stlačení spúšte nám väčšina DSLR dá vedieť, ako ďaleko sme od predpokladanej správnej hodnoty expozície, vypočítanej expozičnou automatikou.

Pavúk, Flektogon 35/2.4

Minolta Dynax 5D; Flektogon 35/2.4

Nastavenie clony na objektíve

Clona sa pri manuálnych objektívoch vždy nastavuje prstencom na tele objektívu, rozdiely však sú v konštrukcii objektívov. Najstaršie verzie objektívov majú najjednoduchšiu – tzv. preset clonu. V tomto prípade zadná strana objektívu obsahuje len závit, a clona sa priamo nastavuje prstencom – pri nastavení na určitú hodnotu sa lamely clony uzavrú, a clona zostane uzavretá pokiaľ ju fotograf nenastaví na inú hodnotu. Táto varianta umožňuje bez problémov použiť meranie expozície zaclonením objektívu, popísané vyššie.

Neskôr však prišli nové riešenia, ktoré umožnili fotoaparátom „komunikovať“ s objektívmi, aspoň čo sa nastavenia clony týka. Objektívy s automatickou clonou boli vybavené kolíkom na strane závitu, ktorý uzatvára clonu. V normálnom stave je clona objektívu otvorená, bez ohľadu na hodnotu nastavenú na prstenci. Po mechanickom stlačení kolíka sa clona zacloní na nastavenú hodnotu. Toto riešenie umožnilo fotografovi komponovať a zaostrovať pri odclonenom objektíve, následne pred expozíciou fotoaparát pomocou kolíka zaclonil objektív, zmeral expozíciu a exponoval záber.

Niektoré z týchto tzv. auto objektívov majú prepínač auto / manual, a v manuálnom režime fungujú tak isto ako preset objektívy. Tieto je možné na DSLR použiť bez problémov. Modely bez prepínača predstavujú problém – bez použitia špeciálneho adaptéra, ktorý permanentne stlačí kolík, totiž budú, nezávisle od nastavenej hodnoty clony, stále odclonené. Tento problém je však možné riešiť – buď vhodným adaptérom, alebo pre zručnejších, rozobratím a mechanickou modifikáciou objektívu. Ukážkou je napríklad tento návod, znázorňujúci úpravu objektívu Helios 44M-4.

Existuje mnoho ďalších variánt manuálnych objektívov so závitom M42 – výrobcovia prichádzali často s vlastnými rozšíreniami. Napríklad novšie objektívy Pentacon alebo Flektogon označené electric boli vybavené kontaktami pre prenos hodnoty zvolenej clony do kompatibilného fotoaparátu (niektoré modely Praktica) a umožňovali meranie expozície pri otvorenej clone (full-aperture metering), tak ako ho poznáme z moderných zrkadloviek. Takýto objektív je zobrazený na obrázku v úvode článku.

Veľký Choč, Pentacon 200/4

Canon EOS 20D; Pentacon 200/4

Záver

Dnes som sa pokúsil priblížiť praktickú stránku používania manuálnych objektívov M42 na moderných digitálnych zrkadlovkách. Tento diel je určený hlavne tým z nás, ktorí zatiaľ manuálny objektív v rukách nemali, ale aj tým, ktorí možno ešte stále majú svoju starú dobrú Prakticu alebo Zenit, ale nevedeli že tieto objektívy je možné použiť aj na DSLR.

Akokoľvek zložito môže popis manuálneho ostrenia, alebo merania expozície so zacloneným objektívom na prvý pohľad vyznieť, verte že v praxi je použitie manuálnych objektívov na DSLR veľmi jednoduché – všetko je len vecou zyvku.

Samozrejme, z uvedeného je jasné, že pri použití manuálneho objektívu je pohotovosť fotenia o niečo menšia. Z tohoto dôvodu sa pevné manuálne teleobjektívy veľmi nehodia na fotenie športových podujatí, leteckých dní, a podobne. No sú oblasti, kde tento hendikep nie je podstatný: makrofotografia, krajina, architektúra, produktová fotografia, atď. Práve tu môže u fotoamatérov, obmedzených rozpočtovými možnosťami, zvíťaziť finančný aspekt nad pohodlím. Koniec koncov, medzi M42 objektívmi existuje množstvo skutočne výnimočných modelov so skvelými optickými vlastnosťami, ktorým je ľahké podľahnúť! Človek im potom rád tú trošku pohodlia obetuje.

V nasledujúcom dieli, ktorý sa pokúsim priniesť opäť o týždeň, by som chcel priniesť podrobnejšie informácie o adaptéroch, kompatibilite súčasných DSLR tiel s M42 objektívmi, a praktické informácie pre tých, ktorí sa rozhodnú objektívy M42 vyskúšať.

Objektívy M42 – 1. Úvod
Objektívy M42 – 2. Použitie v praxi
Objektívy M42 – 3. Pár slov o adaptéroch

17 komentárov ku článku “Objektívy M42 – 2. Použitie v praxi”

 1. mkn:

  Opäť veľmi dobre napísaný článok. Taktiež používam aj M42 objektívy na DSLR. Akurát nikdy som ešte nevidel, ani sám neurobil priamy dôkaz toho, o koľko je kresba M42 objektívu lepšia s porovnateľným súčastne predávaným objektívom s automatickým ostrením. Zatial to len posudzujem podľa toho, že Radove fotky fotené M42 sa mi viac pácia svojou kresbou.

  Pre mňa osobne majú tieto objektívy M42 veľkú výhodu svojou cenou (zvlásť pri dlhých ohniskách), jemným ostrením a hlavne veľmi cenovo dostupným príslušenstvom. Najmä makrokrúžky.

  OdpovedaťOdpovedať
 2. Rado:

  @mkn: Niekde od tretieho dielu by som sa chcel pozrieť na konkrétne objektívy. Nemám doma vybavenie na nejaké exaktné testovanie, ale chcel by som skúsiť aspon porovnávacie zábery – vždy nejaký M42 objektív voči inému AF objektívu, ktorý budem mať k dispozícii.

  OdpovedaťOdpovedať
 3. pedro:

  No este nevlastnim ziadny objektiv s M42 ale velmi to laka. Vlastnim 2 DSLR
  KM dynax7D a nikon D200 a zaujimalo by ma ku ktoremu by sa viac hodili M42 objektivy ci sa oplati kupit ten specialny adapter s sosovkou na nikon alebo radsej na minoltu 🙂 Myslim ze by fakt nebolo od veci porovnat adapter pre nikon s sosovkou a bez sosovky aky je medzi nimi rozdiel okrem toho ze ten s sosovkou dokaze ostrit aj na nekonecno.
  Musim podotknut ze som rad ze som narazil na takuto stranku lebo clanky su velmi dobre napisane a hlavne su o veciach ktore ma zaujimaju.
  Len tak dalej 😉

  OdpovedaťOdpovedať
 4. Rado:

  @pedro: Ďakujeme za komentár a podporu! Náš Jožo úspešne M42 objektívy používa na Dynaxe 5D – a veľmi si pochvaľuje – od neho sú aj ilustračné fotky. K tomu porovnaniu Nikon adaptérov sa možno dostaneme, ak sa nám podarí zohnať adaptér s optikou, závisí to aj od jeho ceny.

  Zatiaľ mám len informácie z anglických fór, podľa ktorých ten optický člen často býva zlej kvality, prípadne iba plastový, čo kresbu akokoľvek dobrého objektívu dosť degraduje, a údajne je možné zaostriť iba takmer na nekonečno… uvidíme!

  OdpovedaťOdpovedať
 5. Ľuboš:

  no dosť ste mi tu pomohli. Fakt som nevedel či by išlo dať môj objektív zo starej praktici na môj K10D a už som si skoro istý aj redukciu som našiel na nejakom českom wbe len cca 500sk to sa dosť oplatí

  OdpovedaťOdpovedať
 6. Rado:

  @Ľuboš: Nemal by to byť problém, no s Pentaxom nemám osobnú skúsenosť. Predchvíľou som dopísal tretí diel, kde píšem viac detailov o adaptéroch – podľa toho čo som vypátral na webe by pre DSLR / SLR Pentax mal, okrem iných, dodávať originál adaptér aj priamo Pentax – a tento by mal byť zároveň najvhodnejší kvôli tomu že nezväčšuje vzdialenosť objektívu od snímača.

  Každopádne, ak sa rozhodnete redukciu na K10D vyskúšať, poteší nás ak sa potom o Vaše skúsenosti podelíte. 🙂

  OdpovedaťOdpovedať
 7. milos brtan:

  velmi slusne spravene gratulujem k peknej praci pomohlo mi to dakujem

  OdpovedaťOdpovedať
 8. fototurista:

  Prosím hladám ZOOM 28-70 a vic M 42 zavit

  s uctou

  OdpovedaťOdpovedať
 9. Julius Baran:

  Prosim info aký je objektiv TAIR 11 /2,8-135 M 42. Ak má niekto informáciu posím mapište

  OdpovedaťOdpovedať
 10. Rado:

  @Julius Baran: Podľa toho čo som sa dočítal by malo ísť medzi 135-kami o slušný objektív s dobrou kresbou a horším kontrastom, ale v rukách som ho ešte nemal.

  Zaujímavosťou by mala byť 20-lamelová clona, objektívy s podobnými clonami sú krásne už ako technická pamiatka. 🙂 Mám Pentacon ktorý má asi 15 lámiel, rátal som to kedysi no nepamätám si to presne.

  Akurát pri tomto TAIR-11 si treba dať pozor – existujú dva modely, 11 a 11A. Prvý (strieborný) sa robil iba pre závit M39, a druhý (11A – čierny) údajne existuje vo verzii M39 aj M42.

  http://m42.artlimited.net/lens_detail.php?lid=93
  http://zenit.istra.ru/archive/lenses/tair-11.html

  Ďalšie zaujímavé 135-ky sú tieto:
  CZJ Sonnar 135/3.5 ( http://m42.artlimited.net/lens_detail.php?lid=49 )
  Spomínaný Pentacon 135/2.8 resp. Meyer Orestor 135/2.8
  Jupiter 37A 135/3.5
  Takumar 135/3.5

  OdpovedaťOdpovedať
 11. fototurista:

  Som rád a ďakuje za radu.Aj na staré kolená sa človek učí.

  s úctou

  OdpovedaťOdpovedať
 12. fototurista:

  Prosím ak sa niekto najde čo má slušný a funkčný objektiv, ponuknite 135 ku za primeranú cenu.

  OdpovedaťOdpovedať
 13. rbr69:

  V pripade, ze ide ostriaci prstenec/kruzok trosku viac tuhsie, da sa tomu nejako pomoct? napr. tip na servis, premazanie, mam Helios 44-4 58/2, CZJ Sonnar 135/3.5 a CZJ Sonnar 200/2.8 u tych Sonnarov by mi to trosku pomohlo 🙂
  vdaka za odpoved

  OdpovedaťOdpovedať
 14. Cago:

  Predám CARL ZEISS FLEKTOGON 35/2.4 ( zkontrolovaný, vyčistený a namazaný v PROLAIKA – záruka 6mes. ) a druhý FLEKTOGON 35/2.8 v 100% stave ( ako nový ) cena 99,-EUR/kus. Detailnejšie foto s popisom mailom. Možnosť osobne prevziať v Trnave. 0903567890

  OdpovedaťOdpovedať
 15. Vladimír:

  Práve dnes som dostal objektiv 55/2 Yashica a skúšam na Canone 400D adaptér mám s čipom,zatiaľ sa mi zdá že 50-ka canon f1,8 je kontrastnejšia,ale som len začal.Veľmi mi pomohli Vaše články,ďakujem.Zaujímalo by ma či sa oplatí kúpiť zoom objektívy s AF.

  OdpovedaťOdpovedať
 16. Juraj:

  je to dost neskoro ale skusim sa spytat ako ste vyriesili svoj problem s tuhym chodom prstenca.Mam podobny problem.

  OdpovedaťOdpovedať
 17. Pavol:

  Fotim na stare manualne objektivi uz velmi dlho, dokonca mam pocit ze s automatikou uz neviem ani pracovat… No mne to neva, ten pocit ze fotim plnohodnotne ja a teda ze to musim aj ponastavovat, robi moje fotografie originalnejsimi vzdy… Podla mna to stoji za to a zbierka zaujmavych kuskov sa bude len rozsirovat…

  Urcite ide pri poctivych starych manualoch vecsia cast fotografa do fotenej snimky…

  OdpovedaťOdpovedať

Zanechať komentár